Czym tak naprawdę jest radar dopplerowski

Radar dopplerowski to jeden z rodzajów radarów używanych dzisiaj w wielu obszarach, zarówno w życiu codziennym, jak i w nauce, czy przemyśle. Jego sposób działania wydaje się bardzo skomplikowany, jednak tak naprawdę korzyści, jakie można osiągnąć dzięki używaniu radaru dopplerowskiego sprawiają, że opłaca się poświęcić chwilę, by chociaż spróbować zrozumieć, jak działa urządzenie z którym – często nieświadomie – spotykamy się tak często.

Poruszający się przedmiot przy wykorzystywaniu radaru dopplerowskiego stanowi obiekt, od którego odbijają się emitowane fale. Wykorzystywane jest tu zjawisko przesunięcia dopplerowskiego, w zależności od źródła powstają wtedy fale różnej częstotliwości. Zjawisko to przypomina efekt rzucania kamieniem w gładką taflę wody; taka sama częstotliwość powoduje, że odległości między grzbietami fal są identyczne, natomiast różne odległości świadczą odpowiednio o zmianie częstotliwości. Wyróżnia się kolejno 3 typy radaru dopplerowskiego: impulsowe, radary o wiązce ciągłej oraz o modulowanej częstotliwości. Przy analizie bierze się pod uwagę częstotliwość powracającej wiązki, jej natężenie, a także czas, który pokonała przybywając od źródła. Dzięki niemu można określić już nie tylko wielkość, czy położenie obiektu, ale także jego prędkość. Takie urządzenia mają zastosowanie na przykład podczas przewidywania pogody, czy określania lokalizacji chmur burzowych, a także przez policję, do określania prędkości z jaką poruszają się kontrolowane na ulicy pojazdy.