Impuls do lepszego działania

W technice radiolokacji, między innymi na lotniskach, wykorzystuje się często zasadę impulsowej modulacji fal. Na takiej zasadzie działa radar impulsowy. Opiera się na stosunkowo prostych zasadach działania, a uzyskany dzięki niemu pomiar jest bardzo dokładny, a co najważniejsze nieskomplikowany, wadą natomiast jest stosunkowo wysoka cena urządzenia.

Radar impulsowy wykorzystuje pomiar czasu, jaki sygnał potrzebuje na przebycie drogi od nadajnika, poprzez cel, aż do odbiornika. Dzięki zastosowanej technice, a mianowicie wysyłanym krótkim impulsom, nie dochodzi do zjawiska interferencji fal odbitych od różnych celów. Dzięki temu z bardzo dużą łatwością można dostrzec różne elementy, nawet te, które znajdują się jeden za drugim. Radar impulsowy wykorzystuje bardzo dokładne generatory, dzięki którym położenie obiektu określane jest z niezwykłą dokładnością. Najbardziej istotnym jego parametrem jest częstotliwość powtarzania sygnału, odpowiednio ustawiona zapewnia objęcie jego działaniem bardzo szerokiego obszaru i bardzo gęsto umieszczonych obiektów, przez co maleje ryzyko pominięcia któregoś z nich. Również, podobnie jak radar dopplerowski, wykorzystuje zjawisko efektu Dopplera, dzięki temu może mierzyć także prędkość poruszających się przedmiotów. Ludzie jednak nie pierwsi wynaleźli radar impulsowy, podobna „technologia” znana jest już od dawna przyrodzie. Zjawisko te wykorzystują na przykład nietoperze, czy delfiny, które dzięki echolokacji potrafią namierzyć obiekty znajdujące się w ich otoczeniu, z łatwością unikając zderzenia.

Sprawdź, jak w Twoim mieście wygląda traffic aktualnie